Heb je als stichting een goed projectplan? Neem dan contact met ons op. We willen je dan vragen een korte introductie te geven van je stichting, een korte en duidelijke omschrijving van het project, je doelgroep en over welk land het gaat. Verder willen wij graag weten wat het benodigde budget is en wat daarvan al verwezenlijkt is. Wij reageren op korte termijn of het project binnen onze doelstellingen past. Zo ja, dan volgt een verdere inhoudelijke procedure, waarna we besluiten al dan niet samen voor het project te gaan.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Als aanvrager ben je een Nederlandse stichting (ANBI) en werk je samen met een niet-gouvernementele organisatie (NGO) in de buurt van het project.
  • Je valt onder het zogenaamd Particulier Initiatief (PI).
  • Je bent instaat efficiënt en vlot te communiceren met de NGO. De NGO kan dat ook met de desbetreffende doelgroep.
  • Jullie zijn een groep vrijwilligers, ter zake kundig, belangeloos en vastbesloten.
  • Je voert het project zelf uit of bent er in ieder geval in belangrijke mate inhoudelijk bij betrokken.
  • Je bent in staat om na afronding van het project voor voldoende nazorg te zorgen en de resultaten van het project volledig over te dragen aan de mensen waar je het project voor hebt verwezenlijkt.
  • Gedurende en na afloop van het project ben je bereid verloop en resultaten te monitoren met ons.