Een project ter kennisoverdracht in de strijd tegen kindersterfte.

Stichting BOKO Africa Foundation heeft ons gevraagd om het project “Kennisoverdracht in de strijd tegen kindersterfte in Senegal” te ondersteunen. De stichting is actief in de buitenwijken van Dakar. Het project heeft een wat algemene formulering maar het is wel precies wat ze doen. Ze doen dit door lokale mensen op te leiden en vervolgens grote groepen mensen (meestal moeders) voor te lichten over hoe zij de gezondheid van hun kinderen kunnen verbeteren. De medewerkers sporen kinderen met een gezondheidsproblematiek op en zorgen ervoor dat ze behandelt worden.

 

De TakaTuka Foundation ondersteunt dit project nu voor het vierde jaar en heeft daarvoor per jaar een budget van €10.000,- vrijgemaakt. Kijk voor meer informatie op www.bokoafrica.com.