"Op eigen benen" met stichting Inca Educa.
Inca Educa heeft dit project opgezet waarbij ze vakonderwijs geven aan kansarme jongeren in Peru. De focus ligt hierbij op meisjes en jonge moeders vanaf 17 jaar. Het project wordt uitgevoerd op de vakschool Inca Educa in Cusco. Maar ook de kinderen van de jonge moeders behoren tot de doelgroep, zij worden opgevangen op de crèche en het klasje voorschoolse opvang. 


De TakaTuka Foundation steunde dit project met een bedrag van €10.127,-. Kijk voor meer informatie op www.inca-educa.org.