Hoe om te gaan met een psychisch ziek kind?

Stichting Psychiatrie over de Grens deed een aanvraag bij ons voor een bijdrage aan een training genaamd 'De Mat'. Dit is een training die ouders de kennis en vaardigheden bijbrengt om om te gaan met hun psychisch ziek kind. De training draait om een mat met symbolen en kleuren, dit maakt de training geschikt voor mensen die weinig opleiding hebben genoten. Het einddoel is een betere kwaliteit van leven voor het kind en zijn of haar familie.

De TakaTuka Foundation deed een bijdrage van €3.985,- aan dit project. Kijk voor meer informatie op www.psychiatrieoverdegrens.nl.