Opvang van regenwater.

Stichting TASK heeft ons benaderd met de vraag of de TakaTuka Foundation een bijdrage wilde leveren aan een installatie om regenwater op te vangen. Stichting TASK is bezig met de bouw van een schoolgebouw. Zij hebben aan het einde van de Caprivi in Namibië, op maar liefst 1500 km van de hoofdstad in een gebied dat door iedereen vergeten lijkt, een kleine school gebouwd. Hier kunnen de leerlingen de laatste jaren van hun verlengde basisschool technisch onderwijs krijgen, maar ook tuinbouwonderwijs én een huishoudonderwijs. Denk maar aan zoiets als de LTS/huishoudschool zoals wij die in Nederland kenden. Bij dat gebouw komt nu dus ook een technische installatie voor de opvang van het regenwater wat dan weer verder gebruikt kan worden voor toepassingen in en om het schoolgebouw.

 

De TakaTuka Foundation stelt hiervoor €7.630,- ter beschikking.

 

Opleiding kleuterleidster Stichting Beautiful Kidz Namibia.

Voor de stichting Beautiful Kidz Namibia ondersteunen we het project “Opleiding kleuterleidster”. In feite betalen we het salaris voor de leerkracht welke les geeft aan een klas van twintig leerlingen in het Ovitoto.

 

Er is een bedrag van €2.350,- voor dit project uitgetrokken. Kijk voor meer informatie op www.beautifulkidznamibia.nl.