De bouw van vijf klaslokalen op het eigen terrein van Casa Hogar, een kindertehuis in Oaxaca.

De ondersteuning is aangevraagd door stichting Guadelupe. Stichting Guadelupe wordt onder meer gevormd door twee zeer enthousiaste jonge mensen, Lonneke Jans en Fleur Bergman. Zij werken samen met stichting Casa Hogar in Oaxaca. Het project richt zich op de bouw van vijf klaslokalen op eigen terrein. Hier kan onderwijs gegarandeerd worden aan de kinderen uit het tehuis en een groep kinderen uit Oaxaca. Mede doordat de lokalen gebouwd zijn door vrijwilligers uit Amerika kon het project met beperkte financiële middelen verwezenlijkt worden.

 

Het totale budget van €9.404,- heeft de TakaTuka Foundation volledig voor haar rekening genomen.

 

Inventaris van een bakkerij.

Stichting Guadelupe benaderde ons nogmaals voor een sponsering van de aanschaf van de inventaris voor een bakkerij. Stichting Guadelupe werkt samen met stichting Casa Hogar in Oaxaca. Deze stichting heeft een kindertehuis onder haar hoede genomen. Naast een plek om op te groeien krijgen de kinderen er ook onderwijs. Nu is het initiatief genomen om een bakkerij te beginnen welke als leerbedrijf wordt ingezet voor de leerlingen. Moises – de schoonzoon van de directeur van het kindertehuis – gaat de bakkerij runnen samen met de kinderen die dit willen leren. Hij zal ook iemand opleiden die later zijn taak kan overnemen. De kinderen krijgen niet alleen les in het bakken van brood, broodjes en zoetigheden, maar ook in het runnen van een kleine onderneming.

 

Het totale budget voor de inventaris is €5.000,-. De TakaTuka Foundation heeft hieraan €3.998,- bijgedragen.