Staat van baten en lasten

                                                                  2020           2019          2018           2017          2016

                                                                    €                €               €                €                €

 

Baten                                                                          500.000    330.000    100.000       70.000 

Som van de geworven baten                            -        500.000    330.000     100.000      70.000

Lasten

Kosten van beheer en adminstratie

Besteed aan doelstellingen                        99.874      445.600    150.194     103.080      53.656

                                                                   99.874      445.600    150.194     103.080      53.656

                                                                       _____      ______    ______      _____      _____

Som voor financiële baten en lasten        -99.874         54.400     179.806        -3080      16344

Financiële baten en lasten                            -153            -155          -153          -147        -121

                                                                  ______       _______     ______      ______      _____

Exploitatiesaldo                                      -100.027         54.245      179.653       -3227      16223