Staat van baten en lasten

                                                                   2018                2017               2016               2015

                                                                      €                     €                    €                    €   

 

Baten                                                        330.000            100.000           70.000            50.000 

Som van de geworven baten                    330.000            100.000           70.000            50.000

Lasten

Kosten van beheer en adminstratie

Besteed aan doelstellingen                       150.194            103.080           53.656            34.430

                                                                  150.194            103.080           53.656            34.430

                                                                     ______             ______          _____            _____

Som voor financiële baten en lasten        179.806                -3080            16344            15.570

Financiële baten en lasten                             -153                -147               -121               -135

                                                                  _______           _______         _______          ______

Exploitatiesaldo                                         179.653              -3227             16223             15435