Beleidsplan TakaTuka Foundation 2020

 

In de afgelopen jaren hebben we een diversiteit aan projecten ondersteund. We stellen geen specifieke voorwaarden aan de aard van onze projecten, maar wel moeten de projecten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en kennisoverdracht. We merken dat we vaker een verzoek tot ondersteuning krijgen van stichtingen die, zoals wij dat ervaren, semi-professioneel of professioneel zijn. Mede hierom willen we benadrukken dat wij ons met de TakaTuka Foundation specifiek richten op het particulier initiatief. Het zijn stichtingen die geleid worden door vrijwilligers en zich richten op kleinschalige projecten.

Onze ervaring is dat dergelijke projecten op professionele wijze worden uitgevoerd door bevlogen mensen.

 

Het zijn de projecten waarbij we willen investeren in de jeugd zodat zij een grotere kans krijgen op een toekomst waarin zij voor zichzelf kunnen zorgen en bijdragen aan de maatschappij waarin zij leven.

Wat betreft de projectaanvragers. We willen met name jonge mensen aanmoedigen een aanvraag te doen. Het blijkt dat zij zeer innovatief zijn en werken vanuit het hart. Ze bereiken op gemakkelijke wijze de groep mensen die hulp nodig hebben en er is een natuurlijke connectie. Wij denken aan bewustwordings- en leerprojecten. Projecten waarbij jongeren zich bewuster worden van hun wensen, mogelijkheden en vaardigheden. En zij de juiste handvatten aangereikt krijgen om hiermee een toekomst op te bouwen.